35 LAT MDK

Jakub Makulewski lat 16, .35 Jan Bubela 13 lat martyna waszczk 2 12 lat WIKUSIA MINKO LAT 12
Paweł.Buczyński.13 10-7 mateusz grycel 11 lat Joanna Brzozowska 13 lat Julita Duchnowska 12lat
martyna waszczuk 12 lat martyna waszczuk1 12 lat Emilia Gaińska lat 12 martyna waszczuka 12 lat
martyna waszczuka2 12 lat Mateusz Grycel lat 11 Paulina Nizik 15 lat piotr olech lat 9  klasa 3
Mateusz Bronakowski lat 12 Martyna Gierałtowska lat 12 logo