PODSTAWY GRAFIKI PRZENIKANIE

Mateusz Iwanowicz lat 15 Jakub Makulewski lat 15 Gabriela NIemyjska lat 16 1 Gabriela NIemyjska lat 16 2
Gabriela Niemyjska lat 16 3 Gabriela NIemyjska lat 16 Karol Maleszewski 15 lat Karol Maleszewski 15 llat
Mirosław Kulaga Mirosław Kulaga1 Mirosław Kulaga2 Tycjan Baczar lat 12